Uburyo wa Kwirinda isereri yo mu rugendo.

Kugira isesemi mu rugendo no kuruka ni indwara ikunze gufata abantu bamwe batandukanye. Abenshi usanga bazengerezwa nayo, kuburyo akenshi uwagize icyo kibazo ataba ashaka umuvugisha ibintu byinshi, uyu muntu atangiye kugira icyo kibazo umubwirwa nukona yabuze amahoro yinyegambura cyane yumva ashaka ahantu hamuhaye amahoro, ariko hari uburyo bashobora gukoresha bakamererwa neza igihe bari mu rugendo.

Kugira isesemi uri mu rugendo biterwa n’iki ?

Ibi bishobora guterwa n’imwe mu mpamvu zikurikira :
1. Kugenda imodoka igucugusa cyane, gukata amakorosi cg imikuku
2. Kutamererwa neza mu mubiri
3. Impumuro ishobora guturuka ku biryo cyangwa ibindi biri mu modoka kimwe n’amavuta yo mu modoka (nkaza essence na mazutu)

Igice gishinzwe kugenzura imigendere n’uko ugenda utambuka giherereye mu gice cy’ugutwi imbere, iyo kinyuranyije n’ibyo amaso yawe agenda abona byoherereza ubwonko ubutumwa butandukanye, ako gace gatangira gucangwa bityo n’ubwonko ntibusobanukirwe. Ibi nibyo bitera kumva warwaye ugatangira kugira iseseme, ibindi bimenyetso ushobora kubona harimo ; kubira ibyuya, guta inkonda, kubabara umutwe, guhindura ibara ry’uruhu no kumva ukonje cyane.

Ibyo wa kwirinda n’ibyo wakitwararika

Hari uburyo ushobora kwirinda iki kibazo udakoresheje imiti, dore bimwe mu byo wakora :

• Niba ugenda mu modoka ukumva urazungera, gerageza gufunga amaso cyangwa usinzire.
• Mu gihe impumuro zitandukanye zigutera iseseme, egera ahari idirishya ku buryo umuyaga ukugeraho neza, wirinda kwicara ahantu hatuma ubura umwuka uhari.
• Irinde kureba filime cyangwa muri telephone, gusoma igitabo n’ikindi kintu gituma uhanga amaso cyane nk’izindi modoka n’ ibiti.
• Irinde kurya ibiryo byinshi no kunywa inzoga mu gihe ugiye gufata urugendo. Cyane cyane wirinda ibiryo bigira amavuta menshi
• Niba impumuro igutera kuruka, ushobora kwitwaza indimu akaba ariyo wihumuriza igihe wumva utangiye kugira iseseme. Uretse indimu ushobora no guhekenya shekerete (izirimo mint nizo zikiza neza)
• Usibye indimu ushobora no kuba wakoresha amaronji, ukazajya ugenda uryaho agace gato gato
• Mbere y’urugendo gerageza kunywa amazi ahagije (ariko na none ntunywe menshi cyane kuko nayo yagutera kugira icyo kibazo), kandi uryame usinzire bihagije wirinde kunywa inzoga n’ ibiryo bishobora gutuma wumva uhaze cyane
Uburyo bukoreshwa mu kuvura iki kibazo
• Tangawizi nayo ishobora gukoreshwa mu gukiza iki kibazo, ushobora kuyihekenya yonyine, cg ukayinywa mu cyayi mbere yo gukora urugendo, udashoboye kubona icyayi ushobora kuyinywa mu mazi.
• Guhumeka gahoro gahoro, winjiza umwuka wongera uwusohora, ubu buryo bufasha ubwonko kubona umwuka uhagije bityo ukaba wirinze isereri

Imiti iboneka muri farumi ikoreshwa mu kurinda kuruka uri mu rugendo :
Muri iyo miti twavuga : Emitino, Stugeron, Promethazine, Buscopan, n’indi.
Iyi miti uyifata mbere yo gukora urugendo hagati y’iminota 30 n’isaha 1. Ku bindi bisobanuro n’uburyo ugomba kuyifatamo baza farumasiye birambuye.

Iyi miti yo muri ubu bwoko ishobora nayo gutera ikizungera ubwayo, ni ngombwa cyane kudatwara no gukoresha ibindi byuma bisaba imbaraga mu gihe wanyweye iyi miti.