Uburyo bworoshye bwo gutegura imbuto

Bikunze kuba byiza kugira udushya uhanga muguteka kuko iyo umuntu abonye ibintu byiza bidasanzwe byateguwe cg se uburyo byateguwemo bitera akanyamuneza ubibonye bityo akabifungura yumva afite akanyamuneza,

Hano turabereka uburwo bwiza wateguramo imbuto, bworoshye kandi bidahenze,
tugiye gukoresha imbuto z’ubwoko butatu, Water melon, Inanasi, n’umwembe ndetse twongeremo manti n’indimu

Uko bikorwa: Kata udusate duto duto murizo mbuto 3 zambere ushobora kuzikata nkuducube ariko tungana, warangiza ukagenda uzitunga(kushyira) ku duti(mushito) duto, mushito ngufi ushobora kuzigurira murukali.com cg se ugakatamo 2 mushito ndende ziba ahantu hose ariko byo ntibigaragara neza warangiza gushyira za mbuto ku mushito ukazirambika kw’ ipulato nziza, warangiza ukagenda ushyiraho utubabi twa manti tutari twishinshi, warangize ugakamuriraho indimu hejuru yabyo kugirango bigumane ubushyashya. ukabitegura gutyo, mugite ababiteguriwe badahita babifungura nibyiza kurambura agashashi kabugenewe(cling film).

biba byiza gukoresha imbuto zifite amabara atandukanye kuko birushaho kuba byiza.

Ibyo twavuze haruguru wifuza kubitegura ukaba udafite umwanya wo kujya mu isoko, wabihaha ukoresheje internet, uhahiye kuri website www.murukali.com babimugereza iwe.

Muryoherwe,