Gutegura indyo yuzuye ntibisaba guteka amafunguro ahenze

Ibiribwa abantu barya buri munsi, nibyo bigize indyo yuzuye. Ikibazo kiba mu mitegurire ya byo, aho usanga bamwe mu babyeyi batita ku ntungamubiri ziri mu mafunguro bagiye kugabura, maze bikabaviramo kurwaza indwara ziterwa n’imirire mibi.

Mukamwezi Venantie, umukozi ushinzwe imirire ku kigo Nderabuzima cya Kamonyi, atangaza ko mu kwigisha ababyeyi gutegura indyo yuzuye, batabasaba gushaka amafunguro ahenze. Ahubwo babigisha umumaro wa buri biribwa basanganywe, maze bakabereka n’uko babitegura ngo bigirire akamaro ababirya.

Mu biribwa bw’ingenzi bikenewe kugira ngo umuntu ategure indyo yuzuye, Mukamwezi avuga ko hakenewe ibyubaka umubiri; aribyo ibinyampeke n’ibinyamisogwe, bigaragaramo ibigori, ibishyimbo, amasaka, inyama, indagara ndetse na soya.

Hakenewe kandi ibitera imbaraga, aribyo ibijumba, imyumbati, umuceli, ibirayi n’ibindi. Hakaza ibirinda indwara aribyo mboga (dodo, amashu, Karoti, ….) n’imbuto nk’imineke, avoka, inanasi, amatunda n’ibindi.

Ibi byose Mukamwezi avuga ko bishobora kubonwa na buri rugo rugize umuryango nyarwanda. Hakaba hakiri ikibazo cy’ababyeyi basuzugura bimwe muri ibi biribwa cyane cyane imboga, maze bakagaburira abana indyo imwe, rimwe na rimwe bakanga no kubaha igikoma ngo n’uko badafite isukari yo gushyiramo.
Bamwe mu babyeyi barwaje indwara ziterwa n’imirire mibi, batangaza ko abana ba bo bazize uburangare no kutamenya, kuko mu byo bigishwa guteka nta kiribwa na kimwe kigoye kubona. Bavuga ko kubona ibiribwa byujuje intungamubiri bitagoranye.

Ngo mbere bagiraga ubute bwo gusoroma imboga za dodo cyangwa kugura indagara zo kuvanga n’ibiryo. Ubundi hakaba ubwo abana bagiraga ibyo banga kurya, maze bakabihorera. Ariko ku bw’inama z’ikigo nderabuzima , bamenye buri kiribwa n’akamaro kacyo mu gutunga umubiri.