Murakaza murukali.com | Our Office are open Monday to Saturday 08:00 AM - 06 : 00 PM

Coffee & Tea

KINUNU Coffee /500g

RWF4,200

KINUNU Coffee /250g

ikawa

RWF3,000

Organic GREEN Tea

Icyayi

RWF3,000

Bourbon Coffee /500g

RWF4,800

Rugali Coffee /500g

Ikawa

RWF4,200

Kivu Bourbon Coffee/500g

RWF3,900

Gorilla’s Coffee/500g

Ikawa

RWF4,200

Tea Bag-Gold blend

RWF1,600

Kivu beans-Coffee /500g

ikawa idaseye

RWF4,300

Inganzo coffee /500g

RWF3,800